Home
Organisatie

AGT Vastgoed B.V. is een vastgoedontwikkelingsbedrijf dat, op voornamelijk eigen initiatief en in opdracht van, projectmatig commercieel en residentieel vastgoed ontwikkeld in geheel Nederland. Het betreft de ontwikkeling en herontwikkeling van individuele objecten zoals kantoorpanden en samengestelde objecten zoals appartementencomplexen, maar ook het ontwikkelen van lokaties met meerdere objecten behoort tot onze activiteiten.

 

AGT Vastgoed B.V. probeert zo veel mogelijk met de essenties van het vak bezig te zijn. Hiertoe legt AGT Vastgoed B.V. zich vooral toe op planconceptie, overleg met overheden en belanghebbenden, financiering en projectmanagement. Onder dit laatste moet vooral selectie, het contracteren en de totale coördinatie en sturing van alle bij de projecten te betrekken partijen worden verstaan. Bijna alle overige disciplines worden voor specifieke projecten uitbesteed aan daartoe goed gekwalificeerde externe adviseurs en bedrijven.

 

Deze concentratie op de essentiële activiteiten heeft een efficiënte, deskundige en slagvaardige organisatie als resultaat. AGT Vastgoed B.V. is een organisatie met creativiteit, veelzijdige ervaring, flexibiliteit, de bereidheid om met belanghebbenden te overleggen en samen te werken. Deze eigenschappen stellen wij blijvend op de proef.